Producten

De belangrijkste twee doelstellingen van Surfsleutel zijn de internetvaardigheid bij kinderen vergroten en de internetweerbaarheid verhogen. We willen een zo hoog mogelijke graad van zelfredzaamheid bij kinderen genereren als het om internetgebruik gaat.
Veiliger internet voor kinderen is volgens onze visie vanuit onze mogelijkheden op twee manieren te bereiken: een veiligere en kindvriendelijke internetomgeving ontwikkelen en mogelijkheden scheppen waardoor kinderen weerbaarder worden bij het internetgebruik.

Door als Surfsleutel “internetgereedschap” voor kinderen bruikbaar en aantrekkelijk te maken, worden voor hen internetspeel en -leermogelijkheden gecreĆ«erd, zonder dat ze dat als zodanig ervaren. Door bijvoorbeeld binnen een prettige omgeving te kunnen zoeken, spelen en communiceren worden kinderen zich bewust van wat internetjes is en wat niet en worden ze geattendeerd op diverse onveiligheidsaspecten binnen de digitale wereld.

Comments are closed.